اطلاعات در مورد شرایط و ضوابط گارانتی

منتخب سرویس

هم اکنون منتخب سرویس برای مشتریان خود امکان تعویض و تعمیر قطعات دستگاه را در زمان گارانتی دستگاه بصورت رایگان فراهم آورده است
 • در حفظ و نگهداری برگه ضمانت کوشا باشید
  جهت استفاده از ضمانت گارانتی ارائه برگه ضمانت ضروری می باشد،در حفظ و نگهداری آن دقت نمایید
 • مدت زمان تعمیر دستگاه
  به دلیل محدودیت های وارداتی و زمان تست،مدت زمان تعمیر دستگاه پیش بینی شده نمی باشد.
 • عیوب فنی که شامل گارانتی نمی شود
  عیوب فنی که در اثر ضربه،رطوبت،آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، حوادث غیر طبیعی،استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز به وجود آید و یا شکستگی اعم از داخلی و خارجی و قطعات زینتی مشمول خدمات این ضمانت نامه نمی باشد.
 • ویژگی برگه ضمانت نامه
  برگه ضمانت نامه می بایست مشخصات دستگاه،تاریخ اعتبار و مهر تکنسین در آن ثبت شده باشد وگرنه فاقد هرگونه اعتبار است.
 • خرابی قبل یا حین نصب دستگاه
  خرابی قبل یا حین نصب به عهده این گروه نمی باشد و هزینه ایاب و ذهاب جهت تعمیر دستگاه به کارگاه و بالعکس به عهده مشتری می باشد.
 • تعویض یا تعمیر قطعات
  تعویض و یا تعمیر قطعات فقط یکبار در مدت زمان گارانتی دستگاه رایگان می باشد و به مدت 6 ماه شامل گارانتی می شود.
 • اعتبار ضمانت نامه
  این ضمانت نامه همانند قرارداد بین خریدار و مرکز سرویس بوده پس از امضاءخریدار و نصب تکنسین این مرکز معتبر می باشد.
 • دوره ضمانت محصول
  دوره ضمانت این محصول از تاریخ نصب توسط نمایندگی های مجاز 18 ماه برای پنل داخلی و قطعات الکترونیکی یونیت خارجی و 60 ماه برای موتور کمپرسور می باشد.